«

»

საქართველოს გერბები

საქართველოს გერბი
საქართველოს გერბი
საქართველოს გერბი
საქართველოს გერბი

 

საქართველოს გერბი
საქართველოს გერბი
ქართლის გერბი
ქართლის გერბი

 

აფხაზთა გერბი
აფხაზთა გერბი
ოდიშის გერბი
ოდიშის გერბი

 

სომხეთის გერბი
სომხეთის გერბი
სვანეთის გერბი
სვანეთის გერბი

 

სამცხე-საათაბაგოს გერბი
სამცხე-საათაბაგოს გერბი
რანის გერბი
რანის გერბი

 

ოვსეთის გერბი
ოვსეთის გერბი
შირვანის გერბი
შირვანის გერბი

 

ლეკეთ-დაღესტნის გერბი
ლეკეთ-დაღესტნის გერბი
კახეთის გერბი
კახეთის გერბი

 

იმერეთის გერბი
იმერეთის გერბი
გურიის გერბი
გურიის გერბი

კომენტარის დატოვება